When is the period going to start?

Jag har ätit konstant i lite över tre månader nu och jag måste säga att jag har gjort gigantiska framsteg. Okej, nu kanske jag överdrev lite men framsteg har jag absolut gjort både när man ser till vikt och till den mentala delen. Mitt nästa steg är att jag vill slippa mitt matschema men för att det ska hända måste jag ha fått tillbaka min mens. Något det känns som om jag har väntat på för evigt nu. Jag har inte haft mens på ett år och innan dess hade jag uppehåll på typ ett halvår – så det är ganska lång tid ändå.

Jag vill bara att den ska komma nu eftersom det är ett av de största tecknena på friskhet och det är precis vad jag behöver just nu, ett tecken på att jag har gjort något bra.

Dessutom kommer det att bli ennorm frihet att få slippa måltidsschemat och det är verkligen vad jag vill just nu! Då känns det som om jag kan börja bli frisk på riktigt!


I’ve been eating constantly for a little over three months now and I have to say that I’ve made a huge progress. Okay, I might have over exaggerated there but progress have definitely been made both weight wise and mentally wise. My next step is to get off the food schedule that I’m on but for that to happen I have to get my period first. Something that it feels like I’ve waited forever on to happen. I haven’t had my period for a year and before that I had a break for about half a year – so it still was a while.

I just want to get my period now since that’s one of the number one signs of a stabile health and that is just what I need right now, a sign that I’ve done something good.

in addition to that it would be such a freedom to get of the food schedule and I really want that right now! When that happens it feels like I can start to become better for real!

Kommentera