The election

Valet. Saken som gör mig livrädd.

Ja, jag är livrädd för valet – och jag får inte ens rösta än. Jag är rädd hur mycket makt SD kommer att få och därmed också vart Sverige som en enad nation är på väg. Jag är rädd å andras vägnar, alla som inte har ”svenska” rötter och alla som inte har blondt hår och blå ögon. Jag känner mig samtidigt också så maktlös. Vad kan jag göra? Mitt svar har heltiden blivit att jag inte kan göra något. Jag är inte politisk insatt och jag får inte ens rösta. OM man röstar tycker jag däremot att man gör sig skyldig till att vara politisk insatt.  Då har man skyldigheten att veta vad man röstar på och vad det partiets värderingar är.  Just därför är jag rädd. Har folk läst på om Sverigedemokraterna och tycker som dem eller vinner de väljare genom okunnighet och lätta valfrågor? Jag hoppas VERKLIGEN att det är det sistnämnda.

Vet någon hur man kan påverka? Jag vet att man borde bekämpa det med kunskap men jag känner att politik är ett helt nystan som jag inte riktigt hittar änden på – så jag vet inte riktigt vart man ska börja. Tacksam för hjälp!


The election. The thing that makes me terrified.

Yup, I’m terrified about the election – and I’m not even allowed to vote yet. I’m afraid for how much power SD (The Sweden Democratics, a super patriotic party who are agains all kind of immigrations) and therefore also where Sweden, as a united nation, is going. I’m afraid for others, all of them who don’t have ”Swedish” roots and for everyone without blond hair and blue eyes. At the same time I feel so powerless. What can I do? My answer to myself have been that I can’t do anything. I’m not politicly knowledgeable and I’m not even allowed to vote. IF you vote, then I think that it’s obligation to be politicly knowledgeable. Then you have the duty to know what you’re voting for and to know that partys values. That’s why I’m afraid. Have people made their homework with SD or are they just winning by having easy focus points in the election? I REALLY hope that it’s the the easy focus points.

Does anyone know how I can impact? I know that I can fight it with knowledge but I feel like politics is this whole barn of twine that I can’t find the end of – so I don’t really j´know where to start. Grateful for your help!

Kommentera