Eco living?

Jag har spanat in dessa godingar som mitt nästa inköp. Ett klimatsmart val som jag tror kommer att vara väl värda pengarna. Det är bommulspads som är återanvändningsbara genom tvätt. Målet är såklart alltid att man ska konsumera mindre engångsprylar och jag insåg för någon dag sedan hur många bommulspads jag går genom. Jag använder minst tre om dagen, det blir ganska många i längden. Det är nästan 100 i månaden, om inte fler och minst 1 200 om året. Tänk då vad mycket miljö man hade sparat om man hade börjat använda dessa istället? Bra va?

Finns att köpa här


I’ve been checking these goodies out as my next purchase. A climate aware move that I think will be well worth it’s money. It’s cotton rounds that are reusable through washing. The goal is always to consume less disposable articles and I realized just the other day how many of these I go through. I use at least three a day, that sums up to a lot in the end. Almost a hundred a month, if not more and at least 1 200 a year. Think about all the environment that you would have saved if you begun using these instead? Good, huh?

You can buy them here

Kommentera