A little rough

Denna dagen har faktiskt varit lite tuff, trots att det har varit en bra dag i sig. Sedan några dagar tillbaka har jag haft en kvarstående ångest som vägrat att släppa, varför vet jag inte, men det är alltid tufft att ha den där. Ångesten får mig att känna stress, oro och obehag, tre känslor som man gärna undviker.

Idag stannade jag hemma från skolan. Jag hade endast en lektion och mitt mående övervägde att ta sig dit för bara den. Samma sak imorgon, ångesten har inte släppt ännu trots att jag försöker rulla på som vanligt, därför ska jag stanna hemma då också. Har endast en lektion denna dagen med. Jag behöver nog vila upp mig och återhämtas lite.

Imorgon kommer nog ett roligare inlägg, tills dess så får ni ha det bra!


This day has actually been a bit though, even though it’s been a good day. I started to have a continuous anxiety a couple of days ago, why I don’t know, but it’s always hard to have it there. The anxiety haves me feeling stress, worry and discomfort, three feelings that you most likely want to avoid.

I stayed home from school today. I was just going to have one class and my well being weighed more than getting to that class. The same thing tomorrow, the anxiety have yet not gone away even though I just try to keep on going, that’s why I’m staying home then as well. It’s also just one class. I think that I have to just rest and recover.

Tomorrow a more fun post is coming, until then you guys take care!

Kommentera